Categories
linux

Spajanje PDF-ova

Ako želimo da spojimo dva ili više PDF dokumenta u jedan, opet možemo da koristimo Ghostscript:

gs -dBATCH -dNOPAUSE -q -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=merged.pdf file_1.pdf file_2.pdf

Categories
programming

TCPDF fontovi

Najpre je potrebno konvertovati font pomoću alata na stranici fonts.snm-portal.com. Alat će generisati tri fajla

  • font.z
  • font.ctb.z
  • font.php

koje treba snimiti u tcpdf/fonts direktorijum. Onda u PHP-u možemo da koristimo nešto poput ovog:

$pdf->SetFont($fontFamily, ”, $fontSize);
$pdf->SetFooterFont(array($fontFamily, ”, $fontSize));

Categories
linux

Ekstrakcija PDF-a

Ako želimo da izdvojimo jednu ili više stranica iz PDF dokumenta, upotrebićemo Ghostscript:

gs -sDEVICE=pdfwrite -dNOPAUSE -dBATCH -dSAFER -dFirstPage=2 -dLastPage=4 -sOutputFile=output.pdf input.pdf

Ako su nam potrebne samo slike iz PDF dokumenta, onda ćemo iskoristiti program pdfimages koji je deo paketa poppler:

pdfimages -png doc.pdf slika

gde “slika” predstavlja početak naziva grafičkih fajlova u koje će se te slike izdvojiti. Program će posle tog početka sam krenuti da dodaje sekvencijalne brojeve od 000. Opcija “png” znači da će slike biti sačuvane u PNG formatu. Možete koristiti i opciju “j” za JPEG slike ali se one snimaju sa kvalitetom 100 odnosno sa kompresijom bez gubljenja podataka i po veličini su iste kao i PNG fajlovi pa to i nema nešto puno smisla. Najbolje je da sve slike iz dokumenta snimite kao PNG pa da ih posle obradite kako vam najviše odgovara.