Categories
programming

Laravel i SASS

Laravel dolazi zajedno sa Bootstrap CSS frejmvorkom. Svi resursi bi po pravilu trebalo da idu u resources direktorijum (a ne direktno u public) nakon čega se rekompajliraju i premeštaju u public. Tako se npr. SASS nalazi u resources/assets/sass koji se kasnije kompajlira u CSS.

Komandom

npm install

najpre instaliramo node.js zavisnosti. Da bismo kompajlirali SASS kucamo

npm run dev

Da ne bismo kod svake promene resursa morali ovo da radimo, možemo da ga pokrenemo u rezidentnom modu:

npm run watch