Categories
linux

S.M.A.R.T.

Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology je tehnologija ugrađena u sve moderne hard diskove pomoću koje je moguće pratiti njihovu ispravnost, predvideti otkaz kao i prikazati upozorenja na potencijalne probleme.

Pod Linuksom koristimo paket programa pod nazivom smartmontools. Ovaj paket se sastoji iz dva programa: smartctl i smartd. smartctl nam služi da pokrenemo S.M.A.R.T. testove i vidimo rezultate dok je smartd demon koji to može da radi automatski umesto nas i da nam šalje notifikacije mejlom.

smartctl moramo da pokrećemo kao superkorisnik. Komandom

smartctl --info /dev/sda

dobijamo osnovne informacije o disku, između ostalog i da li disk podržava S.M.A.R.T. i da li je on omogućen:

SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

Ako disk podržava S.M.A.R.T. ali on nije omogućen, možemo ga omogućiti sa

smartctl --smart=on /dev/sda

Sledeći korak je da pokrenemo testove. Postoje short, extended i conveyance testovi. Short test je ono što ćemo najčešće koristiti. Extended je isto što i short s tim što se proverava i površina diska. Conveyance testom se proverava da li je nastala šteta prilikom transporta diska.

Komanda

smartctl -c /dev/sda

nam prikazuje koji testovi su podržani od strane diska i koliko će koji da traje. Komandom

smartctl -t short /dev/sda

pokrećemo short test i dobijamo informaciju kada će isti biti gotov odnosno kada ćemo moći da pogledamo rezultate. Rezultate vidimo sa

smartctl -H /dev/sda

a za detaljne informacije možemo koristiti

smartctl -a /dev/sda

Izvor: Arč viki

Categories
programming

Bash skript za iterativno brisanje

#!/bin/bash
for i in {0..60}
do
    rm -r /home/backup/daily.$i/path/to/bogus\ folder/
done