Categories
photography

GIMP: stencil

Još jedan jednostavan efekat koji možemo da napravimo u GIMP-u. Najpre stencil u jednom sloju:

 1. originalnu fotografiju je najbolje opseći pomoću free select tool pošto stencil obično ide na belu pozadinu
 2. zatim idemo na colours / colourise i postavljamo hue i saturation na 0; time dobijamo crno-belu fotografiju
 3. sada imamo dve opcije: možemo da odemo na colours / threshold i da podesimo fotografiju da izgleda kako želimo ili možemo da odemo na colours / brightness, pomerimo contrast do kraja i pomoću brightness postignemo sličan efekat kao malopre

Podsetink da opcije iz koraka tri možemo da radimo i na selekciji a ne samo na celoj fotografiji pa tako možemo da primenimo različite efekte na različite delove slike.

Kopiranjem originalne fotografije i primenom gornjih efekata na više slojeva te podešavanjem različitih nivoa providnosti (opacity) možemo da dobijemo stencil efekat u više nijansi:

Tri sloja
Categories
photography

GIMP: black & white partial color

Još jedan jednostavan efekat pomoću kojeg, navodno, u crno-belu fotografiju ubacujemo boju. Postupak zapravo kreće od fotografije u boji koju pretvaramo u crno belu pa joj onda postepeno vraćamo boju 🙂

 1. dupliciramo sloj originalne slike; taj sloj podrazumevano ide na vrh
 2. na novom sloju idemo na colours / desaturate kako bismo dobili crno-beli sloj
 3. idemo na add layer mask i dodajemo belu masku
 4. sada možemo da koristimo brush tool kako bismo crtali crnom bojom po ovom sloju i time otkrivali boje sa donjeg sloja ili možemo da koristimo free select tool kako bismo obeležili veće površine pa zatim otišli na edit / fill with fg colour; sve što pređe van ivice željene oblasti može lako da se popravi pomoću eraser tool ili crtanjem belom bojom
 5. ako obojene ivice deluju previše oštro, možemo da koristimo filters / blur / gaussian blur kako bismo umekšali ivice našeg crteža (ne fotografije)
 6. ukoliko želimo više da istaknemo boju, izabraćemo originalni sloj i otići na colours / hue-saturation i podesiti saturation na željenu vrednost
 7. opcioni korak, ako želimo da slika deluje starije i ne tako oštro, jeste da kliknemo desnim dugmetom na sloj i izaberemo flatten image nakon čega idemo na filters / noise / rgb noise i dodajemo šum; isključimo correlated noise i independent rgb i ručno podesimo vrednosti na recimo 0.05

Izvor: www.thoughtco.com

Categories
multimedia

GIMP: rubber stamp

Jednostavan efekat “gumenog pečata” 🙂

 1. najpre ćemo da izaberemo neku prigodnu boju, recimo indigo kao kod klasičnog pečata ili crvenu za “odbijeno” pečat
 2. idemo na text tool i ispisujemo tekst; udebljana slova bolje izgledaju
 3. pravimo novi sloj sa providnom podlogom i premeštamo ga na vrh
 4. u novom sloju biramo rectangle select tool, uključujemo opciju rounded corners i pravimo selekciju oko teksta
 5. biramo edit / stroke selection uz debljinu od 6 piksela
 6. idemo na filter / noise / slur, opcija repeat 3
 7. zatim filter / artistic / oilify kako bismo “razmazali” mastilo
 8. filtre slur i oilify ponavljamo i na sloju sa tekstom
 9. na kraju zaključavamo slojeve sa tekstom i okvirom i koristimo rotate tool kako bismo rotirali pečat

Izvor: regx.dgswa.com

Categories
photography

GIMP: fake HDR

HDR = High Dynamic Range – slike veoma živih boja. Obično se dobijaju tako što se napravi više snimaka iste scene, jedan sa normalnom ekspozicijom, jedan preeksponiran i jedan podeksponiran i onda se sve to spoji na računaru u jednu sliku sa širokim opsegom osvetljenja.

Ako imamo samo jednu “običnu” sliku a želimo da izgleda kao HDR slika, pomoću programa GIMP možemo u manjoj ili većoj meri da se približimo željenom rezultatu u zavisnosti od toga koji postupak primenimo.

1. način

Najjednostavniji način koji se sastoji od dodavanja novog tamnog sloja i igranjem sa osvetljenjem:

 1. dupliciramo sloj originalne slike; taj sloj podrazumevano ide na vrh
 2. na dupliciranom sloju odemo na colours / curves i učinimo sliku tamnom
 3. idemo na add layer mask i dodajemo belu masku
 4. koristimo blend tool i brush na ovom sloju kako bismo istakli željene delove slike

2. način

Ovaj način je sličan prethodnom s tim što dodajemo dva nova sloja a za zatamnjenje koristimo levels:

 1. dupliciramo sloj originalne slike i idemo na colours / levels kako bismo preko input levels sliku učinili tamnom
 2. pravimo još jedan duplikat originalnog sloja i premeštamo ga na vrh
 3. idemo na add layer mask i dodajemo belu masku
 4. koristimo blend tool i brush na ovom sloju kako bismo istakli željene delove slike

3. način

Ovde koristimo različite modove slojeva:

 1. dupliciramo sloj originalne slike i idemo na colours / desaturate kako bismo dobili crno-beli sloj; biramo opciju lightness
 2. zatim idemo na colours / invert kako bismo dobili sliku u negativu
 3. za ovaj sloj postavljamo layer mode: overlay
 4. pravimo još jedan duplikat originalnog sloja i premeštamo ga na vrh
 5. za ovaj sloj postavljamo layer mode: lighten only
 6. biramo originalni sloj i podešavamo colour / saturation
 7. biramo gornji sloj (svetli) i podešavamo colour / curves

4. način

Najkompleksniji postupak koji uključuje i korišćenje Dodge and burn skripta:

 1. na početnoj slici primenimo colours / auto / white balance
 2. dupliciramo sloj originalne slike i idemo na colours / desaturate kako bismo dobili crno-beli sloj; biramo opciju average
 3. zatim idemo na colours / invert kako bismo dobili sliku u negativu
 4. sledeći korak je filters / artistic / softglow; vrednosti su 10, 0.75 i 0.85
 5. postavljamo layer mode na soft light, opacity 75%
 6. pravimo još jedan duplikat originalnog sloja i premeštamo ga na vrh
 7. idemo na colours / levels i postavljamo input levels na 100-255
 8. postavljamo layer mode na darken only, opacity 35%
 9. spajamo sve slojeve opcijom merge layers
 10. pokrećemo naš Dodge and burn skript, thin je 10, thick 25
 11. vraćamo se na originalni sloj pa idemo na colour / saturation i postavljamo vrednost 50 za zasićenje boja
 12. na kraju još colours / levels i postavljamo input levels na 25-255
 13. opciono možemo da odemo na filters / enhance / unsharp mask ako želimo da propustimo sliku kroz još jedan filter
Levo HDR dobijen četvrtim metodom, desno original