Skip to content

Interaktivna televizija predstavlja proces obogaćivanja tradicionalne TV tehnologije modernim servisima. Ti servisi mogu biti video na zahtev, glasanje u realnom vremenu, kupovina preko Interneta, eBanking itd. Vrste interaktivnosti:

 • interaktivnost sa TV uređajem
 • interaktivnost sa TV sadržajem
 • interaktivnost sa povezanim TV sadržajem

Interaktivnost sa TV uređajem

Interaktivnost sa TV uređajem je najjednostavniji oblik uticaja na sveukupni TV doživljaj a zasniva se na upotrebi daljinskog upravljača u cilju promene programa, aktiviranja videa na zahtev, pauziranja i premotavanja programa, preskakanja reklama itd. Ova vrsta interaktivnosti ne menja sam sadržaj koji se prikazuje već samo način na koji korisnik kontroliše konzumiranje tog sadržaja.

Interaktivnost sa TV sadržajem

Interaktivnost sa TV sadržajem se često smatra pravom Interaktivnom televizijom. U ovom obliku interaktivnosti, sadržaj programa se menja u zavisnosti od korisnikovog inputa. Na primer, Black Mirror: Bandersnatch je drama u kojoj gledaoci biraju ili utiču na tok scenarija i kraj. Jednostavniji oblici uticaja na TV sadržaj su integracija glasanja, pitanja, komentara i drugih virtuelnih doprinosa gledalaca.

Interaktivnost sa povezanim TV sadržajem

Ova vrsta interaktivnosti se smatra televizijom budućnosti i obuhvata pribavljanje dodatnih informacija od strane gledaoca o tome šta se trenutno prikazuje na TV-u, kakva je vremenska prognoza, informacije o sportu, filmovima, vesti itd. Slično tome, pribavljanje dodatnih informacija o tome šta se trenutno reklamira na TV-u kao i mogućnost da se to kupi direktno iz TV-a (T-commerce).

Povratna sprega

Prilikom menjanja TV sadržaja ili pribavljanja informacija o povezanim sadržajima, bitna stvar je povratna sprega odnosno način na koji gledalac šalje svoj input emiteru. Načini realizacije povratne sprege:

 • korisnici kablovske televizije primaju program preko kabla koji se može iskoristiti kao povratna sprega; slično je i za korisnike IPTV-a
 • u Accidental Lovers gledaoci šalju SMS poruke i na osnovu ključnih reči iz tih poruka se odvija dalji tok radnje
 • Hugo je TV igra u kojoj gledaoci koriste telefon sa tonskim biranjem kako bi upravljali glavnim junakom
 • tokom Otvorenog prvenstva Australije u tenisu 2012. godine gledaoci su koristili aplikaciju kako bi dali svoje sugestije koja pitanja komentator treba da postavi teniserima posle meča

Vikipedija
EzineArticles
Tropic Islands
IPTV Interactivity

Telemedicina predstavlja upotrebu komunikacionih i informacionih tehnologija u cilju obezbeđivanja medicinske nege. Telemedicina može biti jednostavnog oblika poput diskusije dva lekara preko telefona a može biti i kompleksna kao u slučaju upotrebe satelitske tehnologije i opreme za videokonferenciju za sprovođenje konsultacija između medicinskih specijalista iz dve različite zemlje u realnom vremenu.

Postoje tri tipa telemedicine: uskladišti-i-prosledi, praćenje na daljinu i interaktivna telemedicina.

 1. Uskladišti-i-prosledi telemedicina obuhvata prikupljanje medicinskih podataka i njihovo slanje lekaru ili specijalisti na analizu i ona ne zahteva prisustvo obe strane u isto vreme. Medicinski radnik u ovom vidu telemedicine svoje zaključke zasniva na istorijatu slučaja i informacijama koje dobija a ne na fizičkom pregledu pacijenta.
 2. Praćenje na daljinu odnosno samopraćenje omogućuje lekaru da prati pacijenta na daljinu pomoću različitih tehničkih uređaja. Ovakvo praćenje je efikasnije i jeftinije od klasičnog pristupa - ličnog susreta pacijenta i lekara.
 3. Interaktivna telemedicina omogućuje interkaciju u realnom vremenu između pacijenta i lekara a obuhvata telefonsku konverzaciju, online komunikaciju i kućne posete.

Telemedicina je najkorisnija u udaljenim, izolovanim oblastima kao i u slučaju komunikacije opšteg lekara sa specijalistom. Telemedicina je jeftinija od tradicionalne. Specijalisti koji koriste telemedicinu obično dodaju prefiks “tele” pa tako imamo telekardiologiju (slanje EKG zapisa žičnim ili bežičnim putem), teleradiologiju (slanje rentgenskih slika) i slično.

Što se tiče uređaja koji se koriste u telemedicini, generalno gledano postoje dva tipa uređaja:

 1. Medicinski uređaj koji je opremljen sistemom za slanje SMS poruka; u ovom slučaju se u uređaj stavi SIM kartica, on se registruje na mrežu i može slati poruke serveru ili lekaru na obradu
 2. Medicinski uređaj koji je opremljen bluetooth-om; ovakav uređaj je lako povezati sa mobilnim telefonim ili računarom u cilju obrade ili slanja podataka na dalju obradu

Slede primeri iz prakse...

U Americi 75 miliona ljudi koristi telemedicinu a s obzirom na to da su Amerikanci jedna od vodećih nacija po broju srčanih oboljenja, njihovi su naučnici proizveli pacemaker pod nazivom Biotronik Home Monitoring System koji proverava stanje srca pacijenta 24 sata na dan. Rezultat svake pojedine kontrole se preko mobilnog telefona automatski šalje u bolničku bazu podataka, a odgovorni lekar u svakom trenutku zna šta se događa s njegovim pacijentom. LG Electronics je svoju pažnju posvetio osobama obolelim od dijabetesa pa je tako razvijen mobilni telefon koji omogućuje kontrolu glukoze u krvi. Izraelska kompanija MedicTouch već se godinama bavi uvođenjem novih tehnologija u medicinu. Zaslužni su za mobilni uređaj pod nazivom Pulse Meter, proizveden u saradnji sa Sun Microsystemsom, koji u samo nekoliko sekundi meri puls korisnika. U slučaju da puls ne odgovara prihvatljivim vrednostima aplikacija šalje podatke određenoj medicinskoj službi. Iskustvo je pokazalo kako je Pulse Meter idealan način za nadgledanje pacijenta tokom rehabilitacije izvan bolničkih prostora, a ujedno se štede i bolnička sredstva.

Bolnica Homerton iz Velike Britanije šalje SMS poruke svojim pacijentima kako bi ih podsetila na zakazane lekarske preglede. Zbog prisutnosti mobilnih uređaja u svakom trenutku i na svakom mestu pacijenti su brzo i efikasno upozoravani, a bolnica je ubeležila gotovo stopostotan učinak. Bolnica Ealing u zapadnom delu Londona preuzela je spomenutu metodu i dodatno je razradila. Uvidevši da veliki broj pacijenata ima određene medicinske teškoće, što zbog stidljivosti, a što zbog neznanja, osigurali su svim zainteresovanima SMS savetovanja o podbačaju, polno prenosivim bolestima ili kontracepcijskim sredstvima. Fire and Rescue Service povezao se s operaterom Orange pa su zajedno razvili sistem slanja MMS poruka medicinskim ustanovama pre dovođenja povređenih. Slike ozleda omogućavaju hitnoj službi da pripremi odgovarajuće medicinske
instrumente i lekove pre nego što pacijent stigne, a time su veće šanse za spašavanje dragocenih života.

U Indiji se koriste uređaji za merenje krvnog pritiska, šećera i EKG opremljeni bluetooth-om radi lakog povezivanja sa mobilnim telefonom i slanja podataka nadležnom lekaru. U Nemačkoj je konstruisana pumpa za insluin koja se kontroliše sa udaljenog računara pomoću kriptovanih SMS poruka. U Americi se razvija MDphone, mobilni telefon baziran na Android platformi i OpenRMS-u, koji će pomoći u prikupljanju i obradi podataka o stanju pacijenata.

OpenMRS je sistem elektronskih kartona pacijenata i implementiran je u više od dvadesetak zemalja sveta sa ciljem da se informacije uskladište na način koji će olakšati njihovu analizu i izvlačenje zaključaka što će reći: minimalna upotreba teksta - maksimalna upotreba kodiranih informacija.