Categories
photography

GIMP: background blur

Ukoliko želimo da imitiramo snimak sa malom dubinom polja kod kojeg je pozadina zamućena, možemo da uradimo sledeće:

 1. dupliramo originalnu fotografiju tako da imamo dva sloja
 2. izaberemo gornji sloj i idemo na filters / blur / gaussian blur; biramo veće vrednosti zamućenja, recimo 40, 50 ili više
 3. privremeno isključujemo zamućeni sloj kako bismo mogli da vidimo originalnu oštru sliku
 4. pomoću free select tool (još uvek smo na gornjem sloju iako se ne vidi), obeležavamo deo slike iz prvog plana koji želimo da nam ostane oštar; finalnu selekciju možemo da umekšamo sa select / feather
 5. ponovo uključujemo gornji sloj, desni klik, biramo add layer mask i opciju white (full opacity)
 6. biramo paintbrush tool sa mekim ivicama, opcija opacity 100% i počinjemo da crtamo po gornjem sloju; na taj način se otkriva oštar deo slike na našem zamućenom sloju
 7. select / none kako bismo uklonili selekciju
 8. da bismo deo slike ispred predmeta učinili takođe oštrim, aktiviraćemo blend tool, opcije opacity 60%, gradient: fg to transparent i shape: linear; “vučemo” alat od dna slike ka sredini kako bismo izoštrili donji (bliži) deo
 9. dodatna izoštravanja možemo da uradimo i sa paintbrush tool uz smanjeni opacity
 10. kada završimo možemo da primenimo masku na sloj desnim klikom na gornji sloj pa opcijom apply layer mask

Napomena da sve operacije radimo na gornjem, zamućenom sloju. Praktično, postepeno i selektivno otkrivamo originalnu sliku.

Categories
photography

GIMP: stencil

Još jedan jednostavan efekat koji možemo da napravimo u GIMP-u. Najpre stencil u jednom sloju:

 1. originalnu fotografiju je najbolje opseći pomoću free select tool pošto stencil obično ide na belu pozadinu
 2. zatim idemo na colours / colourise i postavljamo hue i saturation na 0; time dobijamo crno-belu fotografiju
 3. sada imamo dve opcije: možemo da odemo na colours / threshold i da podesimo fotografiju da izgleda kako želimo ili možemo da odemo na colours / brightness, pomerimo contrast do kraja i pomoću brightness postignemo sličan efekat kao malopre

Podsetink da opcije iz koraka tri možemo da radimo i na selekciji a ne samo na celoj fotografiji pa tako možemo da primenimo različite efekte na različite delove slike.

Kopiranjem originalne fotografije i primenom gornjih efekata na više slojeva te podešavanjem različitih nivoa providnosti (opacity) možemo da dobijemo stencil efekat u više nijansi:

Tri sloja
Categories
photography

GIMP: pencil drawing

Kako da od fotografije u boji napravimo nešto što liči kao da je crtano olovkom:

 1. dupliramo originalnu sliku u dva dodatna sloja; dakle, ukupno imamo tri sloja sa kojima radimo
 2. gornji sloj ćemo da pretvorimo u crno belu fotografiju tako što ćemo da odemo na colours / hue-saturation i da smanjimo saturation na -100
 3. za ovaj sloj postavljamo layer mode: saturation
 4. za sledeći sloj idemo na colours / invert
 5. za ovaj sloj postavljamo layer mode: dodge
 6. idemo na filters / blur / gaussian blur i postavljamo blur radius na 15 ili više ako je slika većih dimenzija
 7. nakon primene ovog filtra već bi trebalo da se nazire finalni proizvod, za kraj idemo na treći sloj i pomoću colours / levels podešavamo input levels kako bismo istakli “poteze olovke”
Što je slika oštrija, to će efekat biti bolji
Categories
photography

GIMP: black & white partial color

Još jedan jednostavan efekat pomoću kojeg, navodno, u crno-belu fotografiju ubacujemo boju. Postupak zapravo kreće od fotografije u boji koju pretvaramo u crno belu pa joj onda postepeno vraćamo boju 🙂

 1. dupliciramo sloj originalne slike; taj sloj podrazumevano ide na vrh
 2. na novom sloju idemo na colours / desaturate kako bismo dobili crno-beli sloj
 3. idemo na add layer mask i dodajemo belu masku
 4. sada možemo da koristimo brush tool kako bismo crtali crnom bojom po ovom sloju i time otkrivali boje sa donjeg sloja ili možemo da koristimo free select tool kako bismo obeležili veće površine pa zatim otišli na edit / fill with fg colour; sve što pređe van ivice željene oblasti može lako da se popravi pomoću eraser tool ili crtanjem belom bojom
 5. ako obojene ivice deluju previše oštro, možemo da koristimo filters / blur / gaussian blur kako bismo umekšali ivice našeg crteža (ne fotografije)
 6. ukoliko želimo više da istaknemo boju, izabraćemo originalni sloj i otići na colours / hue-saturation i podesiti saturation na željenu vrednost
 7. opcioni korak, ako želimo da slika deluje starije i ne tako oštro, jeste da kliknemo desnim dugmetom na sloj i izaberemo flatten image nakon čega idemo na filters / noise / rgb noise i dodajemo šum; isključimo correlated noise i independent rgb i ručno podesimo vrednosti na recimo 0.05

Izvor: www.thoughtco.com

Categories
multimedia

GIMP: rubber stamp

Jednostavan efekat “gumenog pečata” 🙂

 1. najpre ćemo da izaberemo neku prigodnu boju, recimo indigo kao kod klasičnog pečata ili crvenu za “odbijeno” pečat
 2. idemo na text tool i ispisujemo tekst; udebljana slova bolje izgledaju
 3. pravimo novi sloj sa providnom podlogom i premeštamo ga na vrh
 4. u novom sloju biramo rectangle select tool, uključujemo opciju rounded corners i pravimo selekciju oko teksta
 5. biramo edit / stroke selection uz debljinu od 6 piksela
 6. idemo na filter / noise / slur, opcija repeat 3
 7. zatim filter / artistic / oilify kako bismo “razmazali” mastilo
 8. filtre slur i oilify ponavljamo i na sloju sa tekstom
 9. na kraju zaključavamo slojeve sa tekstom i okvirom i koristimo rotate tool kako bismo rotirali pečat

Izvor: regx.dgswa.com

Categories
photography

GIMP: fake HDR

HDR = High Dynamic Range – slike veoma živih boja. Obično se dobijaju tako što se napravi više snimaka iste scene, jedan sa normalnom ekspozicijom, jedan preeksponiran i jedan podeksponiran i onda se sve to spoji na računaru u jednu sliku sa širokim opsegom osvetljenja.

Ako imamo samo jednu “običnu” sliku a želimo da izgleda kao HDR slika, pomoću programa GIMP možemo u manjoj ili većoj meri da se približimo željenom rezultatu u zavisnosti od toga koji postupak primenimo.

1. način

Najjednostavniji način koji se sastoji od dodavanja novog tamnog sloja i igranjem sa osvetljenjem:

 1. dupliciramo sloj originalne slike; taj sloj podrazumevano ide na vrh
 2. na dupliciranom sloju odemo na colours / curves i učinimo sliku tamnom
 3. idemo na add layer mask i dodajemo belu masku
 4. koristimo blend tool i brush na ovom sloju kako bismo istakli željene delove slike

2. način

Ovaj način je sličan prethodnom s tim što dodajemo dva nova sloja a za zatamnjenje koristimo levels:

 1. dupliciramo sloj originalne slike i idemo na colours / levels kako bismo preko input levels sliku učinili tamnom
 2. pravimo još jedan duplikat originalnog sloja i premeštamo ga na vrh
 3. idemo na add layer mask i dodajemo belu masku
 4. koristimo blend tool i brush na ovom sloju kako bismo istakli željene delove slike

3. način

Ovde koristimo različite modove slojeva:

 1. dupliciramo sloj originalne slike i idemo na colours / desaturate kako bismo dobili crno-beli sloj; biramo opciju lightness
 2. zatim idemo na colours / invert kako bismo dobili sliku u negativu
 3. za ovaj sloj postavljamo layer mode: overlay
 4. pravimo još jedan duplikat originalnog sloja i premeštamo ga na vrh
 5. za ovaj sloj postavljamo layer mode: lighten only
 6. biramo originalni sloj i podešavamo colour / saturation
 7. biramo gornji sloj (svetli) i podešavamo colour / curves

4. način

Najkompleksniji postupak koji uključuje i korišćenje Dodge and burn skripta:

 1. na početnoj slici primenimo colours / auto / white balance
 2. dupliciramo sloj originalne slike i idemo na colours / desaturate kako bismo dobili crno-beli sloj; biramo opciju average
 3. zatim idemo na colours / invert kako bismo dobili sliku u negativu
 4. sledeći korak je filters / artistic / softglow; vrednosti su 10, 0.75 i 0.85
 5. postavljamo layer mode na soft light, opacity 75%
 6. pravimo još jedan duplikat originalnog sloja i premeštamo ga na vrh
 7. idemo na colours / levels i postavljamo input levels na 100-255
 8. postavljamo layer mode na darken only, opacity 35%
 9. spajamo sve slojeve opcijom merge layers
 10. pokrećemo naš Dodge and burn skript, thin je 10, thick 25
 11. vraćamo se na originalni sloj pa idemo na colour / saturation i postavljamo vrednost 50 za zasićenje boja
 12. na kraju još colours / levels i postavljamo input levels na 25-255
 13. opciono možemo da odemo na filters / enhance / unsharp mask ako želimo da propustimo sliku kroz još jedan filter
Levo HDR dobijen četvrtim metodom, desno original