Categories
medicine

Telemedicina

Telemedicina predstavlja upotrebu komunikacionih i informacionih tehnologija u cilju obezbeđivanja medicinske nege. Telemedicina može biti jednostavnog oblika poput diskusije dva lekara preko telefona a može biti i kompleksna kao u slučaju upotrebe satelitske tehnologije i opreme za videokonferenciju za sprovođenje konsultacija između medicinskih specijalista iz dve različite zemlje u realnom vremenu.

Postoje tri tipa telemedicine: uskladišti-i-prosledi, praćenje na daljinu i interaktivna telemedicina.

 1. Uskladišti-i-prosledi telemedicina obuhvata prikupljanje medicinskih podataka i njihovo slanje lekaru ili specijalisti na analizu i ona ne zahteva prisustvo obe strane u isto vreme. Medicinski radnik u ovom vidu telemedicine svoje zaključke zasniva na istorijatu slučaja i informacijama koje dobija a ne na fizičkom pregledu pacijenta.
 2. Praćenje na daljinu odnosno samopraćenje omogućuje lekaru da prati pacijenta na daljinu pomoću različitih tehničkih uređaja. Ovakvo praćenje je efikasnije i jeftinije od klasičnog pristupa – ličnog susreta pacijenta i lekara.
 3. Interaktivna telemedicina omogućuje interkaciju u realnom vremenu između pacijenta i lekara a obuhvata telefonsku konverzaciju, online komunikaciju i kućne posete.

Telemedicina je najkorisnija u udaljenim, izolovanim oblastima kao i u slučaju komunikacije opšteg lekara sa specijalistom. Telemedicina je jeftinija od tradicionalne. Specijalisti koji koriste telemedicinu obično dodaju prefiks “tele” pa tako imamo telekardiologiju (slanje EKG zapisa žičnim ili bežičnim putem), teleradiologiju (slanje rentgenskih slika) i slično.

Što se tiče uređaja koji se koriste u telemedicini, generalno gledano postoje dva tipa uređaja:

 1. Medicinski uređaj koji je opremljen sistemom za slanje SMS poruka; u ovom slučaju se u uređaj stavi SIM kartica, on se registruje na mrežu i može slati poruke serveru ili lekaru na obradu
 2. Medicinski uređaj koji je opremljen bluetooth-om; ovakav uređaj je lako povezati sa mobilnim telefonim ili računarom u cilju obrade ili slanja podataka na dalju obradu

Slede primeri iz prakse…

U Americi 75 miliona ljudi koristi telemedicinu a s obzirom na to da su Amerikanci jedna od vodećih nacija po broju srčanih oboljenja, njihovi su naučnici proizveli pacemaker pod nazivom Biotronik Home Monitoring System koji proverava stanje srca pacijenta 24 sata na dan. Rezultat svake pojedine kontrole se preko mobilnog telefona automatski šalje u bolničku bazu podataka, a odgovorni lekar u svakom trenutku zna šta se događa s njegovim pacijentom. LG Electronics je svoju pažnju posvetio osobama obolelim od dijabetesa pa je tako razvijen mobilni telefon koji omogućuje kontrolu glukoze u krvi. Izraelska kompanija MedicTouch već se godinama bavi uvođenjem novih tehnologija u medicinu. Zaslužni su za mobilni uređaj pod nazivom Pulse Meter, proizveden u saradnji sa Sun Microsystemsom, koji u samo nekoliko sekundi meri puls korisnika. U slučaju da puls ne odgovara prihvatljivim vrednostima aplikacija šalje podatke određenoj medicinskoj službi. Iskustvo je pokazalo kako je Pulse Meter idealan način za nadgledanje pacijenta tokom rehabilitacije izvan bolničkih prostora, a ujedno se štede i bolnička sredstva.

Bolnica Homerton iz Velike Britanije šalje SMS poruke svojim pacijentima kako bi ih podsetila na zakazane lekarske preglede. Zbog prisutnosti mobilnih uređaja u svakom trenutku i na svakom mestu pacijenti su brzo i efikasno upozoravani, a bolnica je ubeležila gotovo stopostotan učinak. Bolnica Ealing u zapadnom delu Londona preuzela je spomenutu metodu i dodatno je razradila. Uvidevši da veliki broj pacijenata ima određene medicinske teškoće, što zbog stidljivosti, a što zbog neznanja, osigurali su svim zainteresovanima SMS savetovanja o podbačaju, polno prenosivim bolestima ili kontracepcijskim sredstvima. Fire and Rescue Service povezao se s operaterom Orange pa su zajedno razvili sistem slanja MMS poruka medicinskim ustanovama pre dovođenja povređenih. Slike ozleda omogućavaju hitnoj službi da pripremi odgovarajuće medicinske
instrumente i lekove pre nego što pacijent stigne, a time su veće šanse za spašavanje dragocenih života.

U Indiji se koriste uređaji za merenje krvnog pritiska, šećera i EKG opremljeni bluetooth-om radi lakog povezivanja sa mobilnim telefonom i slanja podataka nadležnom lekaru. U Nemačkoj je konstruisana pumpa za insluin koja se kontroliše sa udaljenog računara pomoću kriptovanih SMS poruka. U Americi se razvija MDphone, mobilni telefon baziran na Android platformi i OpenRMS-u, koji će pomoći u prikupljanju i obradi podataka o stanju pacijenata.

OpenMRS je sistem elektronskih kartona pacijenata i implementiran je u više od dvadesetak zemalja sveta sa ciljem da se informacije uskladište na način koji će olakšati njihovu analizu i izvlačenje zaključaka što će reći: minimalna upotreba teksta – maksimalna upotreba kodiranih informacija.

Categories
marketing

Social Analytics

Using data for understanding and optimizing social media usage.

Tools:

Web tools:

Terminology:

 • impressions
 • engagement
 • reach
 • bounce rate
 • post clicks
 • organic
 • paid

Top tips:

 • team effort
 • ROI – keep in mind
 • use the right tool for interpreting
 • qualitative components
 • tailor your social media

Shaw Academy

Categories
marketing

Data Driven Marketing

Data is raw information gathered from almost anywhere. Data analysis is turning data into useable information. Without the ability to analyse, cannot determine the reason for success or failure. Why analysing data:

 • stop spending too much (how much can we spend, what will we make); data can prevent campaigns that should never have happened
 • improve conversions (work with large traffic flow, hurting your profile, using data wrong)

Good practice:

 • we need to make educated changes
 • track them
 • make the changes and analyse again

Rewards of data analysis:

 • it shapes your strategy
 • making informed decisions
 • minimizing risk of bad campaign

Risks of data analysis:

 • if we don’t analyse data, we risk a bad user experience, spending too much
 • if we misinterpret data, we are left blinded by data

Know the numbers so you know:

 • how much you generate per client
 • how much your spend to attract a client
 • how much you can safely spend

Data is key for:

 • knowing your return
 • assessing the campaign
 • justifying the campaign

Accountability = assigning revenue to specific channel.

ARPLaverage revenue per lead (how much revenue you generate per new lead)
ARPAaverage revenue per account or acquisition (not every lead convert)
PPMpercentage profit margin

Shaw Academy

Categories
e-commerce

Web Analytics

Analysis of Internet data for understanding and optimizing web usage.

Websites tools:

 • Google analytics
 • Yahoo web analytics
 • Adobe Omniture site catalyst
 • Click Tale
 • Alexa and Quantcast

Social tracking tools:

 • Hootsuite
 • Buffer
 • Social Mention
 • TweetReach
 • AddictioMatic
 • IceRocket
 • AddThis and ShareThis

Google analytics is free and everybody’s using it 🙂 You can see keywords that bring traffic, you can track actions and generate reports.

QuestionAnswer
Who is my target market?demographic data; geo-targeting
How can I grow sales?setting up and managing conversions
What are my competitors doing differently?Google trends; competitor analysis
Am I making the best use of my resources?in-page analytics; acquisition reports
What are my best networks to communicate with?referring sites; social data; most valuable links

A/B testing

 • only test one variable at the time
 • tests must be run simultaneously
 • gather enough relevant data
 • know what you want to test (location of your call to action, text, button color…)
 • try to automate

Rewards

 • realtime understanding of your website performance
 • understanding of the costs and benefits of your marketing efforts
 • the ability to optimise campaigns before they begin or while they are ongoing
 • reaching full potential
 • allows you to shape your overall digital strategy to ensure maximum impact
 • best digital marketers use data to make informed and educated decisions

Shaw Academy

Categories
e-commerce

Data Driven Digital Marketing

Process of applying different techniques to evaluate data. It is data analysis, not guessing. Design, strategy, implementation – all supported ba data. Measuring the succes or failure, data analysis is the only way you will be successful as an online marketer. You need to know in advance:

 • how much you can spend
 • what you expect to make

Corelation does not imply causation. It’s important to take all factors in consideration. Importance of data conversions:

 • you need to know what to do with data
 • not using data hurts
 • using data badly is often even worse

Data analysis shows what works. Track changes on your site or posting practices. Analytics has the answers:

 • where in our funnel clients fall off
 • what are their most preferred parts of our site
 • how can we improve every single day

Costs and return

 • how much you generate from each client
 • how much you currently spend to attract a client
 • how much you can safely spend

Data is the key:

 • know your return in a precise manner
 • assess the campaign, before and after
 • is, and then was, the campaign warranted
ARPLaverage revenue per leadtotal revenue divided by the number of leads
ARPAaverage revenue per acquisitiontotal revenue divided by the number of paying customers
PPMpercentage profit margintotal percentage of all revenue that results in gross profit

Shaw Academy