Categories
web design wordpress

Elementor

Elementor is a live page builder for WordPress. It means that whole process of writing and designing is done directly on the page with no need to press “Update” or go to preview mode. Free version of this WordPress plugin comes with 30 of the most useful widgets such as button, image carousel, tabs, accordion, alert etc. Pro/paid version comes with even more.

Elementor Page Builder can work with basically any WordPress theme that follows general WordPress guidelines. There are also lot of templates, both free and commercial, that you can customize to match your needs. To start from scratch, use Hello Elementor, a lightweight, plain-vanilla theme for this page builder. Keep in mind that this theme is specifically designed to work with Elementor Pro.

Elementor drag and drop on Twenty Twenty theme

Envato, the company behind the ThemeForest marketplace, is also the author of free WordPress plugin called Envato Elements. This plugin offers hundreds Elementor templates for all website niches. Combination of those two plugins can be used to create awesome websites directly from your WordPress dashboard.

Both plugins are open source.

Categories
wordpress

Struktura WordPress teme

.
├── 404.php
├── archive.php
├── assets
│   ├── css
│   ├── fonts
│   ├── images
│   └── js
├── classes
├── comments.php
├── footer.php
├── front-page.php
├── functions.php
├── header.php
├── inc
├── index.php
├── page.php
├── readme.txt
├── screenshot.png
├── search.php
├── single.php
├── style.css
├── template-parts
└── templates
Categories
wordpress

WordPress u Docker-u

Podrazumeva se da na računaru imamo instaliran funkcionalan Docker.

Najpre kreiramo direktorijum za naš projekat. U tom direktorijumu kreiramo fajl docker-compose.yml sa sledećim sadržajem:

version: '3.3'
services:
  db:
    image: mysql:5.7
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql
    restart: always
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: secret
      MYSQL_DATABASE: wordpress
      MYSQL_USER: wordpress
      MYSQL_PASSWORD: wordpress
  wordpress:
    depends_on:
      - db
    image: wordpress:latest
    ports:
      - "8000:80"
    restart: always
    environment:
      WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
      WORDPRESS_DB_USER: wordpress
      WORDPRESS_DB_PASSWORD: wordpress
      WORDPRESS_DB_NAME: wordpress
volumes:
  db_data: {}

Zatim sledi pokretanje kontejnera:

docker-compose up -d

Sada u brauzeru možemo da otvorimo adresu http://localhost:8000 i da instaliramo WordPress.

Ako želimo da pristupimo WordPress instalaciji, kucamo:

docker-compose exec wordpress bash

Ako želimo da pristupimo bazi podataka, kucamo:

docker-compose exec db bash
mysql wordpress -u wordpress -p

Izvor: Hostinger

Categories
wordpress

Ažuriranje WordPress tema

Jedna od najboljih karakteristika Vordpresa je visok nivo prilagođavanja i obogaćivanja sajta vašim potrebama koristeći teme i dodatke. Ova prilagođavanja možete podići na još viši nivo izmenama u temama i dodavanjem sopstvenog koda u teme. Problem nastaje kada se pojavi nova verzija teme koju koristite. Ako niste pažljivi, prilikom ažuriranja teme možete da izgubite neke od tih izmena. Ovo se dešava zbog toga što, kada Vordpres preuzme novu verziju teme, on pregazi stare fajlove teme na serveru.

Postoji više načina pomoću kojih možete teme da prilagodite svojim potrebama. Na primer, teme možete prilagođavati preko mehanizma koji je ugrađen u samu temu a do kojeg se dolazi preko Appearance > Customize stranice. Ove izmene su bezbedne zato što se čuvaju u bazi podataka a ne u fajlovima. Sa druge strane, promene koje vršite direktno u fajlovima functions.php i style.css će biti obrisane pa ih je potrebno sačuvati pre ažuriranja teme.

Ukoliko je potrebno vršiti prilagođavanja van domena koji pruža sama tema u okviru gore navedenog ugrađenog mehanizma, preporuka je da se kreira ili dete-tema ili da se koristi dodatak kao što je Code Snippets. Dete-tema je tema koja nasleđuje osnovnu temu i koja sadrži kod koji je dodatno prilagođava vašim potrebama. Ako dođe do ažuriranja osnovne teme, dete-tema ostaje netaknuta. Pomoću Code Snippets dodatka možete pisati funkcije u PHP kodu koje neće biti pod uticajem ažuriranja teme.

Izvor: wpbeginner.com

Categories
wordpress

Ažuriranje WordPress-a

Preporuka je da Vordpres, teme i dodatke treba ažurirati čim izađe njihova nova verzija. Na taj način smanjujemo rizik da neko iskoristi rupu ili bezbednosni propust i preuzme kontrolu nad našim sajtom. Sa druge strane, ažuriranje ovih komponenti može da rezultuje otkazivanjm rada celog sajta ili nekog njegovog dela zbog nekompatibilnosti između tema, dodataka i samog Vordpresa.

Postoji jednostavan način kako se osigurati da se ništa ne pokvari kada ažurirate ove komponente a to je njihovo testiranje na funkcionalnom klonu vašeg sajta. Pravljenje ovakvog klona najčešće iziskuje radnje kao što su aktivacija zasebnog poddomena, podizanje nove baze podataka, fizičko kopiranje Vordpres fajlova i sinhronizacija podataka što je posao koji bi po potrebnim veštinama i odgovornosti trebalo delegirati sistemskom administratoru. Ono što administrator Vordpres instance može samostalno da uradi jeste da kreira tzv. staging okruženje i da na njemu testira sva potrebna ažuriranja.

WP Staging

Za potrebe kriranja testnog okruženja koristićemo dodatak pod nazivom WP Staging. Ovaj dodatak kreira staging okruženje vašeg sajta na taj način što:

 • pravi kopiju tabela iz postojeće baze podataka
 • kreira poddirektorijum u okviru vaše Vordpres instalacije i kopira fajlove iz osnovne instalacije u ovaj novi folder

I kod kopiranja tabela i kod kopiranja fajlova možete napraviti listu izuzetaka od kopiranja ukoliko za tim imate potrebu. Ova kopija sajta je potpuno funkcionalna Vordpres instanca na kojoj možete da instalirate nove dodatke i vršite ažuriranja i testirate funkcionalnost sajta. Kada se uverite da sve radi kako treba, potrebno je da sve izmene ponovo primenite i na osnovnom sajtu (ne postoji način da promene iz staging okruženja prebacite na produkcioni sajt). Staging okruženje možete da uklonite kada vam više ne treba.

WP Rollback

WP Rollback je dodatak za instaliranje neke od ranijih verzija dodataka i tema za Vordpres ako se ispostavi da najnovija verzija pravi problem. Treba napomenuti da WP Rollback radi samo sa dodacima i temama sa WordPress.org sajta. Alternativa je da ručno preuzmete dodatak sa sajta proizvođača i da ga pomoću FTP-a podignete u direktorijum /wp-content/plugins/ .

Izvor: researchasahobby.com