Skip to content

Jednostavan efekat "gumenog pečata" 🙂

  1. najpre ćemo da izaberemo neku prigodnu boju, recimo indigo kao kod klasičnog pečata ili crvenu za "odbijeno" pečat
  2. idemo na text tool i ispisujemo tekst; udebljana slova bolje izgledaju
  3. pravimo novi sloj sa providnom podlogom i premeštamo ga na vrh
  4. u novom sloju biramo rectangle select tool, uključujemo opciju rounded corners i pravimo selekciju oko teksta
  5. biramo edit / stroke selection uz debljinu od 6 piksela
  6. idemo na filter / noise / slur, opcija repeat 3
  7. zatim filter / artistic / oilify kako bismo "razmazali" mastilo
  8. filtre slur i oilify ponavljamo i na sloju sa tekstom
  9. na kraju zaključavamo slojeve sa tekstom i okvirom i koristimo rotate tool kako bismo rotirali pečat

Izvor: regx.dgswa.com

VIDEO KOJI SE FIZIČKI NALAZI NA ISTOM SERVERU NA KOJEM I SAJT

Tehnički gledano, video fajlovi su izmešteni iz document root-a (nije im moguć direktan pristup iz brauzera kucanjem adrese tipa http://sajt.com/video.mp4) a mi imamo PHP skript za striming (baziran na http://www.tuxxin.com/php-mp4-streaming/) koji vodi računa o tome da li je korisnik pre svega ulogovan, i ako jeste, koji video mu treba strimovati. Video se pušta kao Content-Type: video/mp4 "u čankovima" i to bi trebalo da radi u svim modernim brauzerima.

Pošto se video klipovi nalaze na istom serveru na kojem i sajt (HTML + PHP kôd), postoji problem ograničenog kapaciteta za protok podataka. Kada veći broj korisnika pristupa sajtu i gleda video u isto vreme, taj kapacitet se deli između korisnika. Ako je server povezan na mrežu linkom od 100 megabita, to garantuje protok od oko 12 megabajta po sekundi. MP4 video formata 640x360 piksela u trajanju od jednog minuta zauzima oko 8 megabajta podataka što znači da je potreban protok od 0.13 megabajta u sekundi da bi se on reprodukovao bez zastajkivanja. 12 podeljeno sa 0.13 je jednako 92 što predstavlja teoretski maksimum korisnika koji bi mogli istovremeno da gledaju 640x360 MP4 video bez da neko oseti bitnije seckanje u reprodukciji.

Ako uzmemo kvalitetan HD video (1920x1080) u trajanju od sedam minuta i 17 sekundi, on zauzima 218 megabajta. Da bi se ovaj video reprodukovao bez zastajkivanja treba nam protok od pola megabajta u sekundi što nam ostavlja teoretski maksimum od 24 korisnika koji bi mogli istovremeno da gledaju full HD MP4 video bez da neko oseti bitnije seckanje u reprodukciji.

Treba imati u vidu da naš server iz primera koji se nalazi na 100 megabitnoj mreži, deli taj protok sa ostalim serverima iz mreže što umanjuje gorepomenute teoretske maksimume.

VIDEO KOJI SE NALAZI NA CDN SERVERU

CDN je skraćenica od Content Delivery Network i predstavlja mrežu servera raspoređenih na različitim lokacijama (različitim mrežama), često u različitim delovima sveta. Ideja je da se isti sadržaji (naši video klipovi iz gornjeg primera) nalaze na više geografski raštrkanih servera i da se poslužuju korisnicima u zavisnosti od njihove lokacije i raspoloživosti resursa (protoka mreže) čime se minimizira uticaj kapaciteta za protok podataka na kvalitet reprodukcije.

Video fajlovi se nalaze na odvojenim serverima u odnosu na sam sajt tako da brzina mreže kojom je server na kojem se nalazi sajt povezan sa Internetom ne utiče na kvalitet reprodukcije videa. Korisnik video zahteva sa CDN-a, ne sa našeg sajta. Na sajtu imamo PHP kod koji pre svega proverava da li je korisnik ulogovan, i ako jeste, za koji video mu prikazati plejer. Plejer može biti urađen u Flešu (JW Player, Flowplayer) ili može biti HTML5 video plejer (Viblast Player).

I kod CDN-a sprečavamo direktan pristup fajlovima (i hotlinkovanje) tako što navodimo domene sa kojih je moguće "povući" kontent. Ovo je posebno bitno zato što CDN usluge najčešće plaćamo prema utrošenim megabajtima protoka. Video sadržaj je na CDN-u definisan kao video push servis.

Seckanje filmova (prvih 59 sekundi klipa):

ffmpeg -i input.3gp -ss 00:00:00 -t 00:00:59 -vcodec copy -acodec copy output.3gp

Seckanje filmova (jedan megabajt klipa):

ffmpeg -i input.3gp -fs 1000000 -vcodec copy -acodec copy output.3gp

Seckanje i kropovanje:

ffmpeg -i input.avi -ss 00:01:00 -t 00:05:03 -filter:v "crop=640:360:0:60" -c:v h264 output.mp4

Snimanje dešavanja na ekranu u fajl:

ffmpeg -video_size 1680x1050 -framerate 25 -f x11grab -i :0.0+0,0 -f alsa -ac 2 -i hw:0 output.mkv

ili, bez enkodovanja:

ffmpeg -video_size 1680x1050 -framerate 25 -f x11grab -i :0.0+0,0 -f alsa -ac 2 -vcodec libx264 -crf 0 -preset ultrafast -acodec pcm_s16le output.mkv

Plus kako napraviti od videa GIF i od frejmova GIF.