Skip to content

Telemedicina predstavlja upotrebu komunikacionih i informacionih tehnologija u cilju obezbeđivanja medicinske nege. Telemedicina može biti jednostavnog oblika poput diskusije dva lekara preko telefona a može biti i kompleksna kao u slučaju upotrebe satelitske tehnologije i opreme za videokonferenciju za sprovođenje konsultacija između medicinskih specijalista iz dve različite zemlje u realnom vremenu.

Postoje tri tipa telemedicine: uskladišti-i-prosledi, praćenje na daljinu i interaktivna telemedicina.

  1. Uskladišti-i-prosledi telemedicina obuhvata prikupljanje medicinskih podataka i njihovo slanje lekaru ili specijalisti na analizu i ona ne zahteva prisustvo obe strane u isto vreme. Medicinski radnik u ovom vidu telemedicine svoje zaključke zasniva na istorijatu slučaja i informacijama koje dobija a ne na fizičkom pregledu pacijenta.
  2. Praćenje na daljinu odnosno samopraćenje omogućuje lekaru da prati pacijenta na daljinu pomoću različitih tehničkih uređaja. Ovakvo praćenje je efikasnije i jeftinije od klasičnog pristupa - ličnog susreta pacijenta i lekara.
  3. Interaktivna telemedicina omogućuje interkaciju u realnom vremenu između pacijenta i lekara a obuhvata telefonsku konverzaciju, online komunikaciju i kućne posete.

Telemedicina je najkorisnija u udaljenim, izolovanim oblastima kao i u slučaju komunikacije opšteg lekara sa specijalistom. Telemedicina je jeftinija od tradicionalne. Specijalisti koji koriste telemedicinu obično dodaju prefiks “tele” pa tako imamo telekardiologiju (slanje EKG zapisa žičnim ili bežičnim putem), teleradiologiju (slanje rentgenskih slika) i slično.

Što se tiče uređaja koji se koriste u telemedicini, generalno gledano postoje dva tipa uređaja:

  1. Medicinski uređaj koji je opremljen sistemom za slanje SMS poruka; u ovom slučaju se u uređaj stavi SIM kartica, on se registruje na mrežu i može slati poruke serveru ili lekaru na obradu
  2. Medicinski uređaj koji je opremljen bluetooth-om; ovakav uređaj je lako povezati sa mobilnim telefonim ili računarom u cilju obrade ili slanja podataka na dalju obradu

Slede primeri iz prakse...

U Americi 75 miliona ljudi koristi telemedicinu a s obzirom na to da su Amerikanci jedna od vodećih nacija po broju srčanih oboljenja, njihovi su naučnici proizveli pacemaker pod nazivom Biotronik Home Monitoring System koji proverava stanje srca pacijenta 24 sata na dan. Rezultat svake pojedine kontrole se preko mobilnog telefona automatski šalje u bolničku bazu podataka, a odgovorni lekar u svakom trenutku zna šta se događa s njegovim pacijentom. LG Electronics je svoju pažnju posvetio osobama obolelim od dijabetesa pa je tako razvijen mobilni telefon koji omogućuje kontrolu glukoze u krvi. Izraelska kompanija MedicTouch već se godinama bavi uvođenjem novih tehnologija u medicinu. Zaslužni su za mobilni uređaj pod nazivom Pulse Meter, proizveden u saradnji sa Sun Microsystemsom, koji u samo nekoliko sekundi meri puls korisnika. U slučaju da puls ne odgovara prihvatljivim vrednostima aplikacija šalje podatke određenoj medicinskoj službi. Iskustvo je pokazalo kako je Pulse Meter idealan način za nadgledanje pacijenta tokom rehabilitacije izvan bolničkih prostora, a ujedno se štede i bolnička sredstva.

Bolnica Homerton iz Velike Britanije šalje SMS poruke svojim pacijentima kako bi ih podsetila na zakazane lekarske preglede. Zbog prisutnosti mobilnih uređaja u svakom trenutku i na svakom mestu pacijenti su brzo i efikasno upozoravani, a bolnica je ubeležila gotovo stopostotan učinak. Bolnica Ealing u zapadnom delu Londona preuzela je spomenutu metodu i dodatno je razradila. Uvidevši da veliki broj pacijenata ima određene medicinske teškoće, što zbog stidljivosti, a što zbog neznanja, osigurali su svim zainteresovanima SMS savetovanja o podbačaju, polno prenosivim bolestima ili kontracepcijskim sredstvima. Fire and Rescue Service povezao se s operaterom Orange pa su zajedno razvili sistem slanja MMS poruka medicinskim ustanovama pre dovođenja povređenih. Slike ozleda omogućavaju hitnoj službi da pripremi odgovarajuće medicinske
instrumente i lekove pre nego što pacijent stigne, a time su veće šanse za spašavanje dragocenih života.

U Indiji se koriste uređaji za merenje krvnog pritiska, šećera i EKG opremljeni bluetooth-om radi lakog povezivanja sa mobilnim telefonom i slanja podataka nadležnom lekaru. U Nemačkoj je konstruisana pumpa za insluin koja se kontroliše sa udaljenog računara pomoću kriptovanih SMS poruka. U Americi se razvija MDphone, mobilni telefon baziran na Android platformi i OpenRMS-u, koji će pomoći u prikupljanju i obradi podataka o stanju pacijenata.

OpenMRS je sistem elektronskih kartona pacijenata i implementiran je u više od dvadesetak zemalja sveta sa ciljem da se informacije uskladište na način koji će olakšati njihovu analizu i izvlačenje zaključaka što će reći: minimalna upotreba teksta - maksimalna upotreba kodiranih informacija.