Categories
interwebs security web server

Let’s Encrypt in manual mode

SSL and TLS are cryptographic protocols designed to provide secure conenction between web client and web server. This security is achieved by installing SSL/TLS certificate on a web server. Certificate contains the public key and additional information such as issuer, what the cert is supposed to be used for, and other types of metadata. Certificate is signed by a certificate authority (CA) using CA’s private key. This verifies the authenticity of the certificate. Secure connection between client and server is established over HTTPS protocol.

Let’s Encrypt is a CA. In order to get a certificate for your website’s domain from Let’s Encrypt, you have to demonstrate control over the domain. If you don’t have shell access (SSH access) to your web host, you can use Certbot software on your own computer in so called manual mode. In manual mode, you upload a specific file to your website to prove your control. Certbot will then retrieve a cert that you can upload to your hosting provider. Example:

certbot certonly --manual --preferred-challenges=http --email admin@domain.com --agree-tos -d domain.com

When you run command above, Certbot will ask you to put specific file on your website to prove ownership. After it is verified you will get your private key (privkey.pem) and chain/bundle (fullchain.pem). Chain files contains your certificate. To decode your cert you can type

openssl x509 -in certificate.crt -text -noout

or use tool such Online Decoder.

Now you need to send those files to your website administrator to make HTTPS work. Downside of this method is that it is time-consuming and you will need to repeat it several times per year as your cert expires every 90 days.

Categories
interwebs

Ping i brzina mreže

Recimo da je definisana MTU veličina 1500 bajtova (može da se proveri komandom ifconfig). Od 1500 odbijemo 28 pošto toliko bajtova ide na zaglavlja i dobijemo veličinu paketa od 1472 bajta. Ako pokrenemo komandu

ping -f -c 10000 -s 1472 192.168.1.1

dobićemo sledeći rezultat:

10000 packets transmitted, 10000 received, 0% packet loss, time 856ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.588/0.643/3.245/0.070 ms, ipg/ewma 0.685/0.659 ms

što znači da mu treba u proseku oko 0.643 milisekunde da pošalje 1500 bajtova i da primi natrag 1500 bajtova. 1500 + 1500 = 3000 bajtova, puta 8 = 24000 bitova odnosno 24kb. 24kb podeljeno sa 0.643 milisekunde daje brzinu od oko 37 Mb/s.

stackoverflow.com

Categories
e-commerce interwebs television

Interaktivna televizija

Interaktivna televizija predstavlja proces obogaćivanja tradicionalne TV tehnologije modernim servisima. Ti servisi mogu biti video na zahtev, glasanje u realnom vremenu, kupovina preko Interneta, eBanking itd. Vrste interaktivnosti:

 • interaktivnost sa TV uređajem
 • interaktivnost sa TV sadržajem
 • interaktivnost sa povezanim TV sadržajem

Interaktivnost sa TV uređajem

Interaktivnost sa TV uređajem je najjednostavniji oblik uticaja na sveukupni TV doživljaj a zasniva se na upotrebi daljinskog upravljača u cilju promene programa, aktiviranja videa na zahtev, pauziranja i premotavanja programa, preskakanja reklama itd. Ova vrsta interaktivnosti ne menja sam sadržaj koji se prikazuje već samo način na koji korisnik kontroliše konzumiranje tog sadržaja.

Interaktivnost sa TV sadržajem

Interaktivnost sa TV sadržajem se često smatra pravom Interaktivnom televizijom. U ovom obliku interaktivnosti, sadržaj programa se menja u zavisnosti od korisnikovog inputa. Na primer, Black Mirror: Bandersnatch je drama u kojoj gledaoci biraju ili utiču na tok scenarija i kraj. Jednostavniji oblici uticaja na TV sadržaj su integracija glasanja, pitanja, komentara i drugih virtuelnih doprinosa gledalaca.

Interaktivnost sa povezanim TV sadržajem

Ova vrsta interaktivnosti se smatra televizijom budućnosti i obuhvata pribavljanje dodatnih informacija od strane gledaoca o tome šta se trenutno prikazuje na TV-u, kakva je vremenska prognoza, informacije o sportu, filmovima, vesti itd. Slično tome, pribavljanje dodatnih informacija o tome šta se trenutno reklamira na TV-u kao i mogućnost da se to kupi direktno iz TV-a (T-commerce).

Povratna sprega

Prilikom menjanja TV sadržaja ili pribavljanja informacija o povezanim sadržajima, bitna stvar je povratna sprega odnosno način na koji gledalac šalje svoj input emiteru. Načini realizacije povratne sprege:

 • korisnici kablovske televizije primaju program preko kabla koji se može iskoristiti kao povratna sprega; slično je i za korisnike IPTV-a
 • u Accidental Lovers gledaoci šalju SMS poruke i na osnovu ključnih reči iz tih poruka se odvija dalji tok radnje
 • Hugo je TV igra u kojoj gledaoci koriste telefon sa tonskim biranjem kako bi upravljali glavnim junakom
 • tokom Otvorenog prvenstva Australije u tenisu 2012. godine gledaoci su koristili aplikaciju kako bi dali svoje sugestije koja pitanja komentator treba da postavi teniserima posle meča

Vikipedija
EzineArticles
Tropic Islands
IPTV Interactivity

Categories
interwebs programming

Optimizacija procesa preuzimanja sportskih rezultata

Sajt https://free.scorespro.com/ je sajt sa kojeg možemo besplatno preuzimati sportske rezultate a koje kasnije možemo kao uslugu da ponudimo u različitim aplikacijama: IPTV, Android, veb itd. Radi poboljšanja ažurnosti sportskih rezultata javlja se potreba za optimizacijom procesa preuzimanja podataka.

Korak 1

Preuzimanje rezultata trenutno funkcioniše na sledeći način: sistemski šedjuler na svaka tri minuta pokreće skript koji skida rezultate za sve sportove redom (fudbal pa zatim košarka pa zatim tenis itd). Prvi korak je da se preuzimanje rezultata razdvoji po sportovima, odnosno, da se preuzimanje rezultata vrši nezavisno za svaki sport što samo po sebi neće ubrzati proces ali će biti dobra osnova za korak 2.

Korak 2

Potrebno je uvesti pravila za preuzimanje podataka. Npr., ako u nekom sportu nema utakmica koje su u toku, frekvencija preuzimanja podataka treba da se smanji sa jednom u tri minuta na npr. jednom u pet ili deset minuta. Sa druge strane, ako u sportu imamo aktivne utakmice, frekvencija preuzimanja podataka može da se poveća na npr. svaki minut.

Drugi primer je sport za koji nemamo zakazane utakmice u datom danu. U ovom slučaju ne bi bila greška ako ne bismo pozivali skript za preuzimanje podataka za taj sport više u tom danu ili, da bismo bili 100% sigurni, možemo za dati sport proveravati rezultate jednom u sat vremena.

Ovaj korak zahteva prelazak sa sistemskog šedjulera na deamon koji ima sopstveni šedjuler preuzimanja podataka.

Korak 3

Za svaki sport imamo listu utakmica, svaka utakmica ima vreme početka. Ako prva utakmica dana počinje u 17 sati, nema razloga proveravati rezultate za ovaj sport barem sat vremena pre početka prve utakmice. U ovom scenariju možemo da ne dobijemo pravovremenu informaciju o promenu statusa zakazane utakmice (npr. vreme početka je pomereno ili je utakmica odložena).

Korak 4

Ako u datom trenutku ne postoji aplikacija koja preko našeg API-ja preuzimaju rezultate, onda verovatno ne postoji potreba ni da mi u tom trenutku preuzimamo rezultate sa https://free.scorespro.com/ 🙂

U nekom ekstremnom scenariju, za svaki sport bi u bazi bilo zabeleženo vreme kada sledeći put treba preuzeti podatke sa https://free.scorespro.com/. Kada aplikacija preko našeg API-ja zatraži rezultate za određeni sport, prvo se proverava da li je prošao trenutak sledećeg preuzimanja podataka. Ako nije prošao, aplikacija dobija natrag postojeće rezultate iz baze. Ako jeste prošao trenutak, rezultati se prvo preuzimaju sa https://free.scorespro.com/, upisuju u bazu, ažurira se vreme kada sledeći put treba preuzeti podatke i onda se aplikaciji vraćaju ti ažurirani podaci (iz baze). U ovom slučaju, taj prvi korisnik koji inicira preuzimanje podataka sa https://free.scorespro.com/ će imati kašnjenje od par sekundi.

 

Categories
interwebs web server

Optimizacija učitavanja sajta

U principu, sve što je potrebno da se uradi da bi se optimizovalo učitavanje sajta se nalazi na Guglovoj stranici PageSpeed Insights ali evo u kratkim crtama šta je sve to:

Slike treba kompresovati kako bi se smanjila količina bajtova. Smanjivanje količine bajtova (informacija o slici) vodi ka degradaciji kvaliteta pa stoga treba naći kompromis između veličine fajla i kvaliteta prikaza. Sajt Optimizilla vam može pomoći oko optimizacije slika. Generalno gledano, JPEG fajlovi su manji od PNG fajlova ali samo ako imamo sliku sa puno nijansi boja i detalja (fotografiju); ako slika više naginje ka crtežu i ima manji broj velikih jednobojnih površina, onda je PNG bolje rešenje.

gzip je format kompresije fajlova koji podržavaju svi moderni brauzeri i u principu se svodi na to da server, kada brauzeru šalje podatke, šalje ih u kompresovanom obliku a onda ih brauzer u letu dekompresuje i prikazuje korisniku bez da ovaj išta primeti sem naravno toga da se stranice brže učitavaju 🙂 Ukoliko veb hosting podržava gzip kompresiju, treba je uključiti kako bi se ubrzalo učitavanje sajta.

Minifikacijom se uklanjaju nepotrebni znaci poput praznina i novih redova iz HTML, CSS i JS koda čime se dobijaju manji fajlovi te se stranice opet brže učitavaju.

Keširanje je proces kojim se fajlovi u određenom periodu čuvaju na klijenstkoj strani i ne dovlače uvek iznova sa servera čime se takođe pozitivno utiče na brže učitavanje sajta.

CDN je mreža servera koja omogućuje krajnjem korisniku da bude bliže vašem sajtu bez obzira u kom se delu sveta on nalazio.

Odlaganje učitavanje sadržaja koji se ne vidi odmah po otvaranju sajta (above the fold) kao i skriptova koji nisu od presudne važnosti.

freeCodecamp

Categories
interwebs web server

Tehnička optimizacija sajta

Pagespeed score

 • uključiti spoljne veze u kompresiju stranice
 • minifikovati skriptove
 • smanjiti broj redirekcija
 • optimizovati slike uključujući i pozivanje slika sa spoljnih veza
 • odložiti učitavanje skriptova

YSlow score

 • dodati u zaglavlju kada ističe fajl
 • smanjiti broj HTTP zahteva ka spoljnim skriptovima
 • komprimovati komponente pomoću gzip
 • koristiti CDN
 • minifikovati skriptove
 • izbegavati preusmeravanje URL adresa
 • izbegavati slanje kolačića za statične sadržaje (slike)
 • smanjiti DNS potraživanja (komponente koje se nalaze na više domena)
Categories
interwebs

Social Media

Exchange of informations. Social media is for sharing, to engage people: share, like, comment. Risks of badly/not using social media:

 • missing conversation about you
 • using wrong tone
 • 3rd party site reviews
 • mismanaging your online reputation
 • losing leads

Content

Content is information made available for consumption by a website or other electronic medium. Content types:

 • visual
 • video
 • blogs (best form of content)
 • podcasts

How to create content:

 • know your vertical
 • tailor your content
 • imagery is engaging

When we are creating content, we need to come across as expert in our industry. If we are creating content for information purposes, being credible is essential. After all, you wouldn’t take advice from someone who isn’t an expert in their field. Tailoring your content is vital for your engagement. If we know who is likely to see our content, then we can change what we are posting to maximise our engagement potential. We also need to consider imagery in our posts. Content that contains imagery is much easier to consume than plain text. We can also get a lot more information across through pictures or video.

What does our content need to do:

 • inspire a conversion
 • generate ROI
 • capture leads

Mobile and Social Media

50.3% of e-commerce website traffic comes from mobile. Multiple mobile devices per user, mobile traffic, the Internet of things. 4 main types of users for social media through mobile:

 • space-timers
 • space-locators
 • quick-timers
 • slow-timers

Social Communities

They are your brand advocates. We all want to belong to a group and have a positive image of that group. When our group is threatened, we react and attempt to migrate or remove the threat.

 • opinions
 • our content
 • our products and services
 • what are your favourite brands

Learning to Monetize Social Media

Monetisation of social media: optimizing social media channels or content for the purpose of increasing the conversion rate of traffic driven to the website from a social marketing channel.

          Alternative site
         /        \
         Friend's timeline |
        /      \   |
FB page -> FB timeline -> Your website -> Your e-commerce platform
        \      /    \
         Twitter feed -> Retweet

Fundamentals of social media:

 • analytics
 • advertising
 • monetization
 • reputation

Shaw Academy

Categories
interwebs

SEO or acquiring leads long term

Higher ranked means more visitors. How to appear on Google search pages (SERPs) without paying for it. There are paid and organic, unpaid search results. Organic have 2/3 clicks on search results: PPC vs organic – organic wins.

SEOmoz ranking:

 1. trust/authority
 2. link popularity
 3. anchor text of external links
 4. page keyword usage
 5. registration and hosting data
 6. traffic and CTR data

Your site needs to be authority hub. Be the endpoint, many links to you, not much links from your site (be selfish). External links are leakage.

SEO planning

 • business requirements (business and marketing plan)
 • competitor analysis (HTML tags)
 • keyword analysis
 • optimise online customer funnels
 • focus on key website touch points

How to use Google Webmaster tools

 • add site
 • submit sitemap (www.xml-sitemaps.com)
 • demote sitelinks (spam sites, inappropriate)
 • watch for improvements (crawl errors)

Onsite optimisations

 • optimise keywords (AdWords keyword search)
 • description tags (not affecting but shows in results page)
 • different tags for every page
 • title tags
 • header tags (most important keywords)
 • use CSS wisely
 • content is very important
 • keyword naming structure for pages, images and folders
 • avoid dynamic URLs
 • bold words count (weight)
 • keyword densities
 • internal linking
 • don’t use much bullets 🙂
 • don’t use imagemaps
 • don’t use Flash and frames
 • use more text, less images
 • use image alt tags
 • have a business address
 • W3C check/complaint

SEO and design

 • build for UX and optimise
 • know your consumer
 • consumers should determine the content
 • follow trends (white background, black text)
 • understand what’s desirable and why
 • know how these signals and adding content affects your site’s SEO profile

Have a reason and strategy for everything you do. Be visible, be useful. SEO is about building trust and authority online which generates more traffic and repeats circle. Content is king, have useful content. You want people to link to you. To be a useful site:

 • have a clear position and offering
 • try to be unique, add value, authority
 • search likes unique high profiled content
 • it’s time consuming and expensive
 • rewards are worth it

Keywords and keyword research

 • use the AdWords keywords planner tool
 • pick high volume keywords
 • look at Google trends
 • research Google suggestions
 • pick high value keywords
 • check the competition
 • put them in all your key tags
 • have 2-3 ranked phrases per page
 • repeat phrases in text content
 • don’t overdo it
 • pick 10-15 words in content

Offsite SEO

 • identify high profiled sites to be linked from
 • create link building strategy
 • blogs
 • online PR
 • onsite linkable features: tools, infographics, guides, walkthroughs…

Helpful tips

 • choose a keyword rich domain
 • don’t take shortcuts or expect magic
 • align keywords, landing pages
 • use Google places
 • use Webmaster tools
 • analyze with analytics
 • use domain in all internal links and posts
 • submit blogs to directories
 • provide quality content
 • mobilize social assets

Shaw Academy

Categories
interwebs

Benefits of blogging

Blog is serie of posts in reverse chronological order. It’s a frequently updated online personal journal.

Reasons for blogging

 • do you have a message?
 • are you a good communicator?
 • do you want your site to be an industry leader?
 • are you thick skinned? (don’t feed trolls)
 • do you have time to write, moderate, respond? (inactive blog can damage your brand)

Types of blogs

 • personal blogs
 • microblogging (Twitter, Facebook, Tumblr, LinkedIn)
 • group blogs
 • corporate blogs
 • reverseblog (forum like, opened to it’s users to post)

Advantages of blogging

 • increases search engine traffic (Google loves fresh content)
 • generates inbound links
 • increases leads and improves conversion rates
 • gives your brand a human side
 • connects people to your brand and encourages discussion
 • supports your social media initiatives

Blog can improve SEO because it generates favourable results in search engine results.

Golden rules of blogging

 • stay focused and on point
 • post regular but not at the expense of quality
 • speak the language of your audience
 • remember that you are part of the community (engage with your audience)
 • surprise and reward your audience

How to create a blog

 • decision: self-hosting or free blog?
 • choose your blog topic and content and stay on message
 • choose a blogging platform
 • get a domain name and hosting
 • setup & start blogging

Shaw Academy

Categories
interwebs

Social media and online reputation management

Social media is interaction among people. It’s two-way street (create, share and exchange) while billboard is one-way street. Online reputation management (ORM) means altering the perceptions of a brand for the benefit of the company. Focusing on excellent product/services, monitoring what customers are saying about you on social
media, providing excellent customer service and online PR. Reputation determine the success or failure.

Consequences of doing nothing:

 • being unaware of how your brand is percieved
 • inability to respond to criticism
 • inability to resolve complaints
 • lack of competency

Social media should inspire.

Facebook for business ORM

Good for reaching new customers, engaging with existing customers and establishing an accessible web presence even for companies without established websites.

 • over 1 billion users
 • use Facebook pages, not personal profiles

Twitter for business ORM

It is the easiest social network to get up and running and talking to influencers and customers fast and it is good for showing the personality of your brand without the need for “marketing speak”.

 • 230 million users
 • 140 characters: brevity & clarity
 • tweet
 • retweet (post or forward another user’s tweet)
 • @mention
 • #hashtag (categorizing)

LinkedIn for business ORM

 • easy to maintain

Other social media

 • YouTube for video
 • Instagram for photo
 • Foursquare – location based social media
 • Yelp, Tripadvisor, Places, G+
 • Ravelry, Soundcloud, GoodReads, Pinterest, Mapmyrun – speciality base social media
 • WordPress, Tumblr, Squarespace – blogging

Hootsuite – a social media management tool that helps online marketers manage all of their social media in one place. Mention – a way to stay informed about what is being said about your brand and track this over time.

What people are saying about you:

 • Google “your brand name reviews”
 • Twitter: mentions & hashtags
 • Yelp and Yahoo answers
 • Tweetbinder, Twittonomy, SocialMention, Hashtagify.me
 • #tagboard

Golden rule of ORM: treat customers or users how you want to be treated. Exercise empaty, do not get angry and frustrated, stick to disney/mum rule.

Managing your reputation:

 • respond quickly
 • don’t delete comments
 • be professional
 • devote time and resources in the event of crisis

5 steps to ORM success in Google:

 • maximize social media presence (LinkedIn, YouTube)
 • publish high-quality content
 • register on Yelp or Crunchbase
 • start blogging
 • negative content? ask to be removed

How to deal with negative reviews? If it’s not true, show proof, ask to remove. If it is true, present your story, check tone, what steps you plan to take.

Shaw Academy