Categories
android games linux

Anbox

Anbox is a compatibility layer that allows mobile applications and games developed for Android to run on Linux. To achieve this, it uses standard Linux technologies like containers (LXC) to separate the Android operating system from the Linux host.

While emulators creates an entire emulated system which has its own kernel etc., Anbox runs the Android system under the same kernel as the host operating system does. No emulation layer is necessary, everything runs directly on the hardware. This approach also allows a much better integration with the host operating system. Anbox puts Android apps into a tightly sealed box without direct access to hardware or your data by mounting Android directory structure whilst using the native Linux kernel to execute applications.

Project is open source, current version is having trouble with kernel 5.7.

Commands

systemctl start systemd-networkd
systemctl start systemd-resolved
systemctl start anbox-container-manager.service
anbox session-manager
adb install package.apk
anbox launch --package=org.anbox.appmgr --component=org.anbox.appmgr.AppViewActivity
Categories
android programming

Ionic i Android Studio

Najpre instaliramo Javu i Gradle:

pacman -S jdk8-openjdk gradle

Sledeći na redu je Android Studio koji se nalazi u AUR repozitorijumu:

yaourt -S android-studio

Pokrenemo Android Studio i instaliramo SDK. Ja preferiram instalaciju u svom home direktorijumu, npr. u ~/android-sdk pošto ionako nemam dozvolu za snimanje u /opt direktorijum 🙂 Zatim bitna stvar, treba da prihvatimo licence:

cd ~/android-sdk/tools/bin
./sdkmanager --licenses

i odgovorimo sa yes na sva pitanja. Za kraj u promenljivu ANDROID_HOME postavimo putanju do SDK kako bi Gradle znao gde da ga traži:

export ANDROID_HOME=~/android-sdk

Sada možemo da radimo na našem projektu u Ionic-u.

Kada budemo bili spremni da napravimo APK, kucamo

ionic cordova plugin rm cordova-plugin-console
ionic cordova build --release android

Čime ćemo dobiti “nepotpisanu” verziju aplikacije. Nakon toga generišemo privatan ključ

keytool -genkey -v -keystore my-release-key.keystore -alias alias_name -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000

a “potpisivanje” aplikacije se vrši sa

jarsigner -verbose -sigalg SHA1withRSA -digestalg SHA1 -keystore my-release-key.keystore platforms/android/build/outputs/apk/Projekat-release-unsigned.apk alias_name

Za kraj nam ostaje da pokrenemo zipalign:

~/android-sdk/build-tools/26.0.1/zipalign -v 4 platforms/android/build/outputs/apk/Projekat-release-unsigned.apk Projekat.apk

Izvor: ionicframework.com

Categories
android

Android pretplata

Kao epilog ulaska u pretplatu, 2. marta je trebalo da se ona i obnovi. Google je pokušao naplatu, ja na kartici nisam imao dovoljno sredstava, naplata logično nije uspela ali sam istovremeno i izašao iz pretplate.

android naplata google play otkazana pretplataIzgleda da se pretplata otkazuje ako nemate sredstava, nema ponovonog pokušaja naplate (retry brick) što je na Android Developers stranici ovako objašnjeno:

If a recurring payment fails (for example, because the customer’s credit card has become invalid), the subscription does not renew.

android naplata google wallet neuspešna naplata

Categories
android

Android naplata

Google je za potrebe svog Play stora razvio tzv. in-app billing pomoću kojeg je moguće prodavati digitalne sadržaje (slike i muziku), virtuelne sadržaje (kredite, oružja i slično) i premijum servise. Generalno gledano, “dobra” koja kupujemo iz samih aplikacija delimo na trajna i potrošna. Trajna dobra mogu biti puna verzija aplikacije, zahtev za uklanjanje reklama ili nivo u igri koji, jednom kada ga kupite, možete beskonačno prelaziti. Sa druge strane, potrošna dobra su npr. virtuelni novac, dodatni životi i bilo koji drugi kredit koji može biti iskorišćen u aplikaciji. Sve što se kupi iz aplikacije se vodi na vašem nalogu na Play storu s tim što, kada aplikacija jednom iskoristi potrošno dobro, Play stor ga označava sa unowned. Činjenica da su sva kupljena dobra vezana za vaš nalog vam omogućava da trajna dobra nastavite da koristite čak i ako resetujete vaš Android uređaj na fabrička podešavanja ili kupite novi uređaj. Sa druge strane, iskorišćeno potrošno dobro je vezano za aplikaciju i od aplikacije zavisi šta će se desiti ako resetujete uređaj: možda će negde na nekom serveru ostati zabeleženo da imate neke neiskorišćene kredite a ako se informacije beleže samo lokalno onda će oni najverovatnije nepovratno nestati.

Kada su u pitanju tipovi prodaje, razlikujemo:

  1. one-time billing (jednokratna prodaja)
  2. recurring automated billing (pretplata) sa opcionim probnim periodom

Bez obzira na tip prodaje i bilo da su u pitanju jednokratna prodaja ili pretplata, sama naplata se vrši Google Play checkout backend servisom, istim servisom koji služi i za kupovinu aplikacija na Play storu, čime je korisnicima prezentovano već poznato okruženje. Da bi developer mogao da vrši prodaju aplikacija i naplatu iz aplikacija, potrebno je da ima Google Wallet merchant nalog. Srbija nije na listi zemalja iz koje je moguće otvoriti ovakav nalog. Možete kao korisnik (kupac) da otvorite nalog ali ne i kao prodavac. Ja sam se kao korisnik iz Srbije uspešno pretplatio na jednu igricu pomoću Visa Internet kartice dodavši je kao jedan od načina plaćanja na svom korisničkom Wallet-u (https://wallet.google.com). Sada čekam svoj renewal koji bi Google trebalo da pokuša početkom marta bez prethodnog upozorenja.

Play Store app subscription
Pretplata na Play storu

Periodi pretplate:

  • nedeljna
  • mesečna
  • tromesečna
  • šestomesečna
  • godišnja
  • sezonska (recimo, sportska sezona od-do)

Renewal može biti automatski (kada Google okine naplatu na isteku perioda) ili manuelni (kada korisnik koji je u pretplati dokupi još jedan period). Ako korisnik prekine pretplatu, Google ne nudi refund i podrazumeva se da korisnik može da iskoristi proizvod do isteka plaćenog perioda iako više nije u pretplati. Ako korisnik deinstalira aplikaciju, pretplata ostaje aktivna te je potrebno da ode na Play store i da pod “moje pretplate” deaktivira istu.

Prema podacima koje sam našao, Google zadržava 30% od svake transakcije, bilo da je u pitanju jednokratna transakcija, bilo da je u pitanju pretplata. Google uvek od krajnje cene proizvoda prvo odbija PDV pa onda sebi uzima 30% odnosno developeru isplaćuje 70%. U zemljama u kojima je Google poreski obveznik (u zemljama u kojima ima svoju firmu, na primer u Evropskoj uniji), Google uplaćuje PDV onome kome treba. Na primeru Srbije, developer bi platio PDV.

Primer:

Cena proizvoda je evro sa uključenim PDV-om od 20% (korisnik je platio cenu sa PDV-om od 1 evro). Cena bez PDV-a je 0.83, developer dobija 70% što je ~ 0.58. Porez je 0.17 i to će platiti Google u EU ili developer van EU. Ja sam platio pretplatu 5 dolara, Glu bi trebalo da plati 83 centa PDV-a Srbiji 🙂 mada se porez ne vidi na računu…

Google Wallet istorijat plaćanja

Više o ovome na:

https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/138000?hl=en&ref_topic=6075663

Trošak otvaranja merchant account-a za developera je 25 dolara jednokratno, fee od 30% ide na ime naknade partneru u distribuciji (Google-u) i za operativne troškove. Nisam našao nikakve druge troškove, ni vidljive ni skrivene. Isplata je par dana od završetka meseca a izgleda da nema minimuma za isplatu.

Play store jeste najpoznatija Android prodavnica ali nije jedina. SlideMe je najveća nezavisna online Android prodavnica i oni uzimaju manju naknadu od Google-a (na primer 10% + 10 centi za naplate putem debitnih kartica) ali imaju 50$ minimum za isplatu i neki remittance fee koji nisam shvatio. SlideMe radi na razvoju pretplate.

Google Play Console

Categories
android

Android tasks

The fact that you can see an application’s process “running” does not mean the application is running or doing anything. It may simply be there because Android needed it at some point, and has decided that it would be best to keep it around in case it needs it again. Likewise, you may leave an application for a little bit and return to it from where you left off, and during that time Android may have needed to get rid of the process for other things.

A key to how Android handles applications in this way is that processes don’t shut down cleanly. When the user leaves an application, its process is kept around in the background, allowing it to continue working (for example downloading web pages) if needed, and come immediately to the foreground if the user returns to it. If a device never runs out of memory, then Android will keep all of these processes around, truly leaving all applications “running” all of the time.

http://lifehacker.com/5650894/android-task-killers-explained-what-they-do-and-why-you-shouldnt-use-them
http://lifehacker.com/smartphone-battery-myths-explained-1735327089